[us_image image=”3311″ size=”full” align=”center” el_class=”img-header”]
[us_separator size=”small” show_line=”1″ thick=”2″ color=”primary” text=”مجله پزشکی”][us_grid post_type=”ids” ids=”2876,2765,896,2644″ items_quantity=”4″ exclude_items=”prev” items_layout=”2913″ columns=”4″]
[us_separator size=”small” show_line=”1″ thick=”2″ color=”primary” icon=”fas|video” text=”ویدیو آموزشی”]
[us_separator size=”small” show_line=”1″ thick=”2″ color=”primary” icon=”fas|video” text=”ویدیو آموزشی”]
[us_separator size=”small” show_line=”1″ thick=”2″ color=”primary” icon=”fas|eye” text=”گالری درمان” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%231a1a1a%22%7D%7D”]
[us_image image=”2263″ align=”center”]

گالری قبل و بعد از جراحی های زیبایی

شما از این قسمت می‌توانید جراحی‌های انجام شده توسط دکتر یادگاری را مشاهده کنید.

انواع جراحی زیبایی و بیماری های چشمی

[us_separator size=”small” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%231a1a1a%22%7D%7D”][us_btn label=”ورود به گالری” link=”url:https%3A%2F%2Fdr-yadegari.ir%2F%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584-%25D9%2588-%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C%2F|||” style=”2″ width_type=”full” icon=”material|image”]
[us_separator size=”small” show_line=”1″ thick=”2″ color=”primary” text=”مطالب مفید”][us_carousel post_type=”ids” ids=”2644,2722,2741,2765″ orderby=”post__in” items_quantity=”4″ exclude_items=”prev” items_layout=”2962″ columns=”4″ carousel_arrows=”1″][us_separator size=”small” show_line=”1″ color=”primary”]
تماس و نوبت دهی