عمل جراحی انحراف چشم

فهرست مطالب

عمل جراحی انحراف چشم

انحراف چشم یا استرابیسم چیست؟

انحراف چشم یا استرابیسم چیست؟

انحراف چشم نوعی مشکل چشمی است که در آن چشم ها وضعیت ناهمگونی نسبت به یکدیگر داشته و نگاه آنها به جهات مختلف است. این ناهمگونی ممکن است واضح بوده و یا آنکه صرفاً بعضی اوقات وجود داشته باشد. در حالی که یک چشم مستقیماً به سمت جلو نگاه می کند چشم دیگر به سمت داخل، خارج، بالا و یا پایین چرخیده است. چشم چرخیده بعضی اوقات به وضعیت اصلی و مستقیم برگشته و بر عکس چشم مستقیم از موقعیت خود خارج می شود.
انحراف چشم در میان گروه سنی اطفال مشکل شایعی بوده و در حدود 4% کودکان دیده می شود ولی ممکن است زمان بروز آن در سنین بالاتر نیز باشد. شیوع آن در پسر و دختر به یک نسبت بوده و گاهی ابتلا فامیلی دارد. با این حال، بعضی از مبتلایان سابقه چنین مشکلی را در فامیل خود ذکر نمی کنند.
بینایی و مغز

با یک دید دو چشمی طبیعی، هر دو چشم به یک نقطه نگاه می کنند. بخش بینایی مغز، دو تصویر رسیده را به صورت یک تصویر سه بعدی ترکیب می کند.
وقتی به علت انحراف چشم یکی از چشم ها از موقعیت خود خارج می شود، دو تصویر متفاوت به مغز ارسال می گردد. در یک کودک خردسال، مغز چنین یاد می گیرد که تصویر چشم منحرف شده را نادیده گرفته و تنها تصویر چشم مستقیم یا چشم با دید بهتر را بپذیرد. این امر سبب از بین رفتن درک عمق و دید دو چشمی می شود. بالغین که دچار استرابیسم می شوند اغلب بدان علت که مغز توانایی پذیرش یا دریافت تصویر هر دو چشم را پیدا کرده است، دو بینی پیدا می کنند. در این حالت مغز قادر به حذف تصویر چشم منحرف نخواهد بود. ولی متاسفانه در کودکان این اتفاق یعنی حذف تصویر چشم منحرف به سرعت رخ می دهد و این وضعیت منجر به تنبلی یا آمبلیوپی می شود.
آمبلیوپی

قرارگیری طبیعی چشم ها در طی دوره کودکی امکان تکامل دید مناسب این سنین را فراهم می سازد. قرارگیری غیر طبیعی مانند آنچه در استرابیسم دیده می شود، سبب کاهش دید یا آمبلیوپی خواهد شد. مغز تصویر چشم بهتر را تشخیص داده و تصویر چشم ضعیف تر یا آمبلیوپیک را حذف می کند. این موضوع تقریباً در نیمی از کودکان مبتلا به استرابیسم اتفاق می افتد.
آمبلیوپی را می توان با بستن چشم بهتر و تقویت و بهبود بینایی چشم ضعیف تر، درمان نمود. اگر آمبلیوپی در همان سال های نخست زندگی تشخیص داده شود، درمان آن اغلب موفقیت آمیز خواهد بود ولی درصورتی که درمان آن به تاخیر افتد، آمبلیوپی یا افت دید وضعیتی دایمی پیدا خواهد کرد. قاعدتاً هر قدر آمبلیوپی زودتر درمان شود، دید بهتری تامین خواهد گردید.
علل و علایم انحراف چشم

به دیواره خارجی هر چشمی، شش عضله چسبیده است که مسئولیت کنترل حرکات چشم را به عهده دارند. در هر چشم، دو عضله چشم را به سمت راست یا چپ می برند. چهار عضله دیگر مسئولیت حرکت چشم به سمت بالا و پایین و یا کنترل حرکات مورب چشم را به عهده دارند. برای تمرکز هر دو چشم بروی یک نشانه مشخص، لازم است تمامی عضلات چشم با یکدیگر و با عضلات همکار چشم مقابل هماهنگ باشند. هر علتی که در این هماهنگی اختلال ایجاد کند می تواند منجر به استرابیسم شود.
نقش کنترلی مغز نیز بر عضلات چشم از اهمیت به سزایی برخوردار است. بنابراین کودکان مبتلا به مشکلات مغزی از قبیل فلج مغزی، عقب افتادگی مغزی، هیدروسفالی و تومورهای مغزی اغلب دچار استرابیسم می شوند. هر عاملی که منجر به کاهش بینایی شود مانند عیب انکساری، آب مروارید، صدمات چشمی و …می تواند عاملی برای استرابیسم باشد.
اصلی ترین علامت استرابیسم، در واقع چشمی است که در جای خود قرار ندارد. گاهی طفل در نور آفتاب یک چشم خود را می بندد و گاه با کج کردن سر خود به یک موقعیت به خصوص تلاش می کند که از هر دو چشم خود استفاده کند و گاه بصورت خستگی شدید چشم و سردرد در حین فعالیت چشمی و گاهی علایم فقدان یک دید عمق مناسب نیز دیده می شود. بالغینی که دچار استرابیسم می شوند نیز اغلب از دوبینی شکایت می کنند.
تشخیص

لازم است هر کودکی در طی دوره شیرخواری یا سنین قبل از مدرسه توسط پزشک خانواده، متخصص اطفال یا چشم پزشک معاینه و مشکلات احتمالی او تشخیص داده شود. این موضوع به ویژه در مواردی که عضو دیگری از خانواده مبتلا به استرابیسم یا آمبلیوپی است اهمیت بیشتری پیدا می کند. در شیرخواران اغلب درک اختلاف بین انحراف ظاهری دو چشم از استرابیسم واقعی مشکل است. در کودکان کم سن و سال بینی پهن و عریض و چین پوستی قسمت داخلی پلک سبب می شود که در نگاه به چپ و راست چشم ها مخفی شده و بدین ترتیب منحرف بنظر برسند. این ظاهر استرابیسمی به تدریج و با رشد کودک بهبود می یابد و حال آنکه استرابیسم واقعی ارتباطی با رشد کودک ندارد و در این میان چشم پزشک بخوبی قادر به تمایز بین استرابیسم واقعی و کاذب است.
درمان

اهداف درمان استرابیسم، حفظ دید، مستقیم کردن چشم ها و بازگرداندن دید دو چشمی است. بسته به علت استرابیسم، درمان ممکن است به صورت تجویز عینک، برداشتن کاتاراکت یا اصلاح سایر علل زمینه ای ایجاد انحراف و یا تغییر دادن موقعیت عضلات نامتعادل چشم باشد. بعد از انجام یک معاینه کامل چشمی شامل مطالعه دقیق قسمت های داخلی، چشم پزشک درمان مناسب اپتیکی، طبی یا جراحی را انتخاب خواهد نمود. اغلب بستن چشم بهتر جهت تقویت بینایی چشم آمبلیوپیک نیز ضروری خواهد بود.
ایزوتروپی (انحراف چشم به داخل)

ایزوتروپی در واقع انحراف چشم ها به سمت داخل بوده و شایع ترین نوع استرابیسم شیرخواران است. کودکان خردسال مبتلا به ایزوتروپی هیچگاه از هر دو چشم خود بطور هم زمان استفاده نمی کنند.
در اکثر موارد برای تراز کردن چشم ها، تامین دید دو چشمی و اجتناب از افت دید دایمی، جراحی زود هنگام ضروری خواهد بود.
[ایزوتروپی، انحراف چشم به داخل]
ایزوتروپی انحراف چشم ها به سمت داخل بوده و در واقع شایعترین نوع استرابیسم است.
در جریان جراحی، میزان نیروی عضلات در یک یا دو چشم تنظیم می شود. مثلاً در جراحی ایزوتروپی، ممکن است عضله داخلی محکم تر را از چشم جدا نموده و مقداری عقب تر مجدداً به چشم وصل نمایند. این کار اثر کِشنده عضله را تضعیف نموده و امکان چرخش چشم به سمت خارج را فراهم می¬ سازد. بعضی اوقات نیز می¬ توان برای تسهیل حرکت چشم به سمت خارج، عضله خارجی را   کوتاه تر نموده و بدین ترتیب نیروی کِشنده آن را افزایش داد.
ایزوتروپی تطابقی

ایزوتروپی تطابقی شکل شایع ایزوتروپی است که بیشتر در کودکان دور بین سنین 2 سال یا بالاتر اتفاق می افتد. کودک در سنین پایین، قادر است برای جبران دوربینی خود، تلاش تطابقی خود را افزایش دهد ولی این کار مشخصاً سبب انحراف چشم ها به سمت داخل می شود. برای جبران ایزوتروپی تطابقی، به کودک عینک داده می شود.
[عینک دوکانونی برای ایزوتروپی تطابقی]
برای جبران ایزوتروپی تطابقی، به کودک عینک دو کانونی داده می شود.
عینک تلاش تطابقی مزبور را کاهش داده و می تواند چشم ها را به وسط آورد. در برخی موارد استفاده از نوع به خصوصی از عینک های دو کانونی ضروری است (که در شکل روبرو نشان داده شده است). و گاهی می توان از قطره های چشمی، و لنزهای مخصوصی بنام منشور (Prism) استفاده نمود. گاهی اوقات ورزش های چشمی نیز به اصلاح این حالت در کودکان بزرگتر کمک می کند.
اگزوتروپی( انحراف چشم به خارج)

اگزوتروپی، یا انحراف چشم به سمت خارج، دیگر نوع شایع استرابیسم است. این حالت بیشتر زمانی اتفاق    می افتد که کودک روی شی ای در دور دست تمرکز می کند. اگزوتروپی اغلب متناوب (Intermittent) بوده و مخصوصاً در هنگام خستگی یا استرس در کودک بروز می کند. والدین اظهار می دارند که کودک در مقابل نور آفتاب یک پلک خود را جمع می کند. گر چه عینک، ورزش چشمی یا منشور در این حالت نیز به کنترل چرخش چشم به سمت خارج کمک می کند ولی در اکثر موارد لازم است نوعی عمل جراحی صورت گیرد.
جراحی استرابیسم

هیچ گاه و در جریان هیچ نوع عمل جراحی، کره چشم از محل خود خارج نمی شود. جراحی استرابیسم در واقع ایجاد برشی کوچک در بافت پوشاننده چشم است که به چشم پزشک امکان می دهد تا به عضلات زیرین این بافت دسترسی پیدا کند. اینکه کدام عضلات تحت عمل جراحی قرار گیرند بستگی به جهت چرخش چشم دارد. گاهی اوقات لازم است هر دو چشم تحت عمل جراحی قرار گیرد.
جهت عمل جراحی استرابیسم در اطفال، بیهوشی ضرورت دارد ولی جراحی بزرگسالان با بی حسی موضعی نیز امکان پذیر است.
بهبودی سریع است. فرد اغلب ظرف چند روز به فعالیت های طبیعی اش بر می گردد. بعد از جراحی، گاهی استفاده از عینک یا منشور نیز ضرورت پیدا می کند. گاهی اوقات ممکن است اصلاح انجام شده بیشتر یا کمتر از مقدار موردنظر باشد که در آن صورت انجام عملی دیگر ضرورت خواهد یافت.
توصیه می شود جراحی اصلاحی استرابیسم هر چه سریعتر صورت گیرد زیرا شیرخوار به محض اینکه چشم هایش مستقیم شد امکان دید طبیعی و دید دو چشمی را پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر لوچی چشم می تواند بر اعتماد به نفس کودک نیز نقشی منفی داشته باشد.
همانند هر عمل جراحی، جراحی بر روی عضلات چشم نیز با عوارضی همراه است. این عوارض شامل عفونت، خونریزی و دیگر عوارض نادری است که می تواند منجر به از دست دادن دید شود. با این حال، جراحی استرابیسم معمولاً درمانی بی خطر و موثر است و در عین حال هیچ گاه جای عینک و یا آمبلیوپ درمانی را نمی گیرد.
خلاصه

 • رشد کودک به خودی خود استرابیسم را درمان نمی کند.
  •    موثرترین زمان درمان استرابیسم، زمانی است که کودک در سنین پایینی به سر می برد.
  •    مستقیم نمودن چشم ها در هر سنی امکان پذیر است.
  •    درمان استرابیسم ممکن است بدون جراحی و با استفاده از قطره های چشمی، تمرینات چشمی و یا عینک انجام گیرد.
  •    در صورتی که درمان جراحی لازم باشد، هرقدر در سنین پایین تری انجام شود شانس تامین دید دو چشمی بیشتر خواهد بود.
  برای اطلاع از هزینه عمل جراحی انحراف چشم وهمچنین مشاوره درباره بیماری های چشم با ما تماس بگیرید.

تگ ها:

انحراف چشم ، انحراف چشم در کودکان،انحراف چشم در نوزادان،انحراف چشم در بزرگسالان،انحراف چشم مادرزادی،لوچی،علائم انحراف چشم، اقدام برای درمان انحراف چشم در چه سنینی مناسب تر است ؟ ، آیا انحراف چشم ارثی و وراثتی است؟ ،علائم انحراف چشم در نوزادان،انحراف چشم چگونه درمان می شود ؟ ،درمان انحراف چشم مادرزادی،انحراف چشم یا استرابیسم چیست؟ چگونگی تشخیص انحراف چشم در کودکان،عوارض عمل انحراف چشم،هزینه عمل انحراف چشم چقدر است،درمان انحراف چشم،درمان انحراف چشم در نوزادان،درمان انحراف چشم در کودکان،درمان انحراف چشم در بزرگسالان،درمان لوچی،درمان استرابیسم،عمل انحراف چشم،قیمت عمل انحراف چشم،عمل انحراف چشم مادرزادی،علائم انحراف چشم در کودکان،قیمت عمل جراحی انحراف چشم،عمل جراحی انحراف چشم،عمل زیبایی انحراف چشم،هزینه عمل جراحی انحراف چشم چقدر است،عمل انحراف چشم چگونه است،عمل انحراف چشم در کودکان،عمل انحراف چشم در بزرگسالان،عمل جراحی انحراف چشم،درمان انحراف چشم در سنین بالا،هزینه عمل جراحی انحراف چشم،عمل جراحی انحراف چشم چگونه است،عمل جراحی انحراف چشم در بزرگسالی،هزینه عمل انحراف چشم،فیلم عمل انحراف چشم،هزینه جراحی انحراف چشم،هزینه درمان انحراف چشم،عوارض عمل جراحی انحراف چشم

 

دسته بندی مطلب

بیماری ها

تگ ها

آیا انحراف چشم ارثی و وراثتی است

اقدام برای درمان انحراف چشم در چه سنینی مناسب تر است

انحراف چشم

انحراف چشم

انحراف چشم در بزرگسالان

انحراف چشم در نوزادان

انحراف چشم در کودکان

انحراف چشم مادرزادی

انحراف چشم چگونه درمان می شود

انحراف چشم یا استرابیسم چیست

درمان استرابیسم

درمان انحراف چشم

درمان انحراف چشم در بزرگسالان

درمان انحراف چشم در سنین بالا

درمان انحراف چشم در نوزادان

درمان انحراف چشم در کودکان

درمان انحراف چشم مادرزادی

درمان لوچی

علائم انحراف چشم

علائم انحراف چشم در نوزادان

علائم انحراف چشم در کودکان

عمل انحراف چشم

عمل انحراف چشم در بزرگسالان

عمل انحراف چشم در کودکان

عمل انحراف چشم مادرزادی

عمل انحراف چشم چگونه است

عمل جراحی انحراف چشم

عمل جراحی انحراف چشم در بزرگسالی

عمل جراحی انحراف چشم چگونه است

عمل زیبایی انحراف چشم

عوارض عمل انحراف چشم

عوارض عمل جراحی انحراف چشم

فیلم عمل انحراف چشم

قیمت جراحی انحراف چشم

قیمت درمان انحراف چشم

قیمت عمل انحراف چشم

قیمت عمل جراحی انحراف چشم

لوچی

هزینه جراحی انحراف چشم

هزینه درمان انحراف چشم

هزینه عمل انحراف چشم

هزینه عمل انحراف چشم چقدر است

هزینه عمل جراحی انحراف چشم

هزینه عمل جراحی انحراف چشم چقدر است

چگونگی تشخیص انحراف چشم در کودکان

 

مقالات مرتبط

نوبت‌دهی نوبت‌دهی