مقایسه چهار روش آرام بخش وریدی در عمل جراحی کاتاراکت

فهرست مطالب

مقایسه چهار روش آرام بخش وریدی در عمل جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون تحت بی حسی موضعی از نظر رضایتمندی بیمار و جراح و عوراض

مقالات مرتبط

نوبت‌دهی نوبت‌دهی